Elmetropolen S. Bälte AB © 2009

Kontakt

Sven Bälte
Telefon: 08-81 78 00
E-post: info@elmetropolen.com

Miljöplan

Elmetropolen AB:s policy och filosofi är att respektera och följa gällande lagar och förordningar för miljö och arbetsmiljö.

Sophantering
Uppröjning och bortforsling av emballage sker minst en gång per vecka. Sopor och miljöfarligt avfall slängs på anvisad plats.

Miljökritiska moment
Vi upprättar en projektanpassad miljöplan enligt mall som kompletteras och upprättas vid beställning eller vid första byggmötet. Vid demontering av belysningsarmaturer och elektronik beställs egen container för elavfall. Vid större mängder upprättas avtal med Svensk Eldemontering AB eller annat återvinningsföretag för hämtning och återvinning på ett miljövänligt sätt. Demonterade elkablar lämnas i container för elektronik och batterier lämnas för återvinning.

Materialval
Vi skall arbeta för att minska resursutnyttjande när det gäller råvaror och energi. Vid val av produkter skall vår strävan vara att använda sådant material som är skonsamt för miljön och som underlättar återvinningen. I takt med teknisk utveckling skall vi verka för största möjliga återvinning av spill och uttjänta produkter. Vi skall också välja och påverka våra leverantörer så att denna målsättning uppfylls.

Hem    Tjänster     Miljöplan    Arbetsmiljöpolicy    Pågående projekt    Bilder    Kontakt